Home

Welkom op de site van Reinder Torenbeek. Ik ben adviseur op het gebied van waterkwaliteit en aquatische ecologie. Torenbeek Consultant is de naam van mijn eenmansbedrijf en is gestart op 1 januari 2008.

 

Competenties

Mijn competenties zijn divers en omvatten onder meer het volgende:

  • Onderzoek en monitoring waterkwaliteit en aquatische ecologie.
  • Beoordeling en interpretatie van meetresultaten; trendanalyse; systeemanalyse..
  • Quick Scans stedelijk water.
  • Maatregelen. Actief Biologisch Beheer. Bestrijding eutrofiëring.
  • Kaderrichtlijn Water en Nitraatrichtlijn.
  • Herinrichting, hermeandering, natuurontwikkeling.
  • Beleidsvorming: provinciale beleid, waterschapsbeleid, stroomgebiedsvisies, etc.

Ik werk zowel nationaal als internationaal. Internationaal heb ik vooral veel projecten in oost-Europa gedaan, tot in de voormalige Russische staten. Maar ook China hoort sinds 2009 bij mijn werkgebied.

 

Doel en visie

Mijn doel is een bijdrage te leveren aan een schoon milieu en aan het behoud en ontwikkeling van natuurwaarden. Ik richt me daarbij op het watermilieu en op aquatische ecosystemen.

Het leveren van een goede kwaliteit van mijn producten staat voorop. Ik zal geen werkzaamheden uitvoeren waarbij geldelijk gewin een zo belangrijk doel is, dat een goede kwaliteit niet meer mogelijk is. Uiteraard zal ik tegelijk inkomsten uit mijn werkzaamheden moeten genereren. Kwaliteit heeft een prijs.

 

Meer info

Op de volgende pagina’s op mijn site vindt u een actueel overzicht van mijn werkzaamheden en mijn persoonlijke achtergrond. Wilt u meer informatie, neem dan gerust contact met mij op. Kijk hiervoor 0p de laatste pagina.